Megosztás
EmailFacebookPinterest

Citromfű illóolaj 10ml

Bruttó ár: 960 Ft
Nettó ár: 755,91 Ft + 27% ÁFA
Egységár: 960 Ft / db

Összetevők: citral, geranil-acetát,geraniol,linalool, citronellal, citronellol, d-limonén,izoeugenol Figyelmeztetések! H304-Lenyelve a légutakbakerülve halálos lehet. H317-Allergiás bőrreakciót válthat ki. H319- Súlyos szemirritációt okoz. P302+P3352+P313-Ha bőrre kerül: Óvatos öblítés vízzel perceken keresztül. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. P301+P310+P331-Lenyelés esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz, TILOS hánytatni. P305+P351+P338+P337+P313-Szembe kerülés esetén: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el orvosi ellátást kell kérni.